Farm to table เทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน

Mar 22 / IkonClass Staff
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เทรนด์การทานอาหารคลีนเพื่อสุขภาพอย่าง Farm to table หรือ “ฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร” ได้รับความสนใจมากขึ้นในกลุ่มผู้บรโภคที่ชื่นชอบในการทานอาหารเพื่อสุขภาพ แนวคิดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลในท้องถิ่น นำมารังสรรค์อาหารคลีนเพื่อสุขภาพต่าง ๆ นานา ให้ผู้บริโภคได้รับประทาน วันนี้ ทาง IkonClass ได้สรุปข้อมูลสำคัญของแนวคิด ประโยชน์ และวิธีการมีส่วนร่วมในหลัก

การ Farm to table ให้ทุกคนได้อ่านและเข้าใจภายใน 5 นาที !
เชฟต้น-ธิติฏฐ์กับมุมมองต่ออาหารไทยที่แตกต่างไปจากเดิม | IkonClass
เรียนทำอาหารไทยกับ
เชฟมิชลิน

Farm to table คืออะไร ?

Farm to table เป็นกระบวนการการปรุงอาหารที่เกษตรกรหรือเชฟ นำเนื้อสัตว์หรือพืชผักออร์แกนิคตามฤดูกาลที่ปราศจากสารเคมี มาปรุงอาหารให้ผู้บบริโภคได้รับประทาน เป้าหมายหลักของ Farm to table คือการปรุงอาหารคลีนที่ดีต่อสุขภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ จากการใช้ผลผลิตของกระบวนการการเกษตรที่ยั่งยืน โดยที่ Farm to table จะยึดตามหลักการดังนี้ :
  • ความมั่นคงทางอาหาร : สร้างความมั่นคงในการเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัย ไม่ว่าตัวบุคคลนั้นจะอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจหรือสภาพภูมิอากาศไหนก็ตาม
  • ความเข้าถึงง่าย : ลดระยะทางขนส่งของผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรสู่ผู้ประกอบร้านอาหาร เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งทางไกล
  • การพึ่งพาตนเอง : นอกจากการทำอาหารคลีนแล้ว หนึ่งในปัจจัยของ Farm to table คือการสร้างชุมชนที่สามารถกินดีอยู่ดีได้ โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากชุมชนภายนอก
  • การจัดหาวัตถุดิบที่ยั่งยืน : Farm to table สอดคล้องกับการจัดหาวัตถุดิบสีเขียว (Green sourcing) หรือ การจัดหาวัตถุดิบที่ยั่งยืน (Sustainable sourcing) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเกษตรที่ไม่รบกวนทรัพยากรในอนาคต โดยประยุกต์กระบวนการการผลิตที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทำไมเราถึงควรหันมาสนใจ Farm to table ?

ผลประโยชน์หลักของ Farm to table คือการได้รับประทานอาหารคลีนหรืออาหารออร์แกนิคที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุด มีความสดใหม่ ไร้สารเคมีอันตรายอย่างสารกันบูด สารฆ่าแมลง สารเร่งการเจริญเติบโต ด้วยเหตุนี้ ผู้บริโภคสามารถมั่นใจว่าอาหารทีถูกรับประทานนั้นไม่มีสารปนเปื้อนตกค้าง

ในขณะเดียวกัน แนวปฏิบัติของ Farm to table ยังสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและความเป็นอยู่ของเกษตรกรได้อย่างดีเยี่ยม เพราะผู้บริโภคสามารถสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชาวเกษตรโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้ชาวเกษตรกรนั้นมีรายได้มากขึ้นและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การสนับสนุน Farm to table เป็นการส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน ต่างจากกระบวนการของอุตสาหกรรม ผลผลิตของ Farm to table ล้วนมาจากการเกษตรตามฤดูกาลที่ไม่ใช้สารเคมีในการผลิต ไม่กระทบสวัสดิภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งยังสามารถช่วยบรรเทาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon footprint) ที่เกิดจากการขนส่งสินค้าทางไกลได้อีกด้วย 

เชฟต้น ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร เชฟอาหารไทยระดับมิชลิน ได้กล่าวไว้ว่าเทรนด์ของความยั่งยืนมีความสำคัญต่อชาวเกษตรกรและผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เชฟต้นได้ยกตัวอย่างในบทเรียนของ IkonClass ว่าการประมงแบบอุตสาหกรรมมักใช้การทำลายปะการังเพื่อจับปลาจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้ อีกทั้งการประมงแบบอุตสาหกรรมยังคงนิยมใช้สารเคมีคงความสด ทำให้ผู้บริโภคเสี่ยงต่อการแพ้สารเคมีในขณะที่รับประทาน เพราะฉะนั้น เชฟต้นจึงเลือกที่จะใช้วัตถุดิบทะเลจากชาวประมงรายย่อยที่ใช้วิธีประมงแบบยั่งยืนและปลอดสารเคมี เพื่อไม่ให้ก่อเกิดผลเสียที่ร้ายแรงต่อระบบนิเวศและผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนชาวประมงรายย่อยให้มีรายได้อีกด้วย

เป็นส่วนหนึ่งของการเกษตรที่ยั่งยืน

การสนับสนุนแนวคิด Farm to table นั้นมีหลายวิธี ซึ่งคุณสามารถมีส่วนร่วมได้ตามความสะดวก :
  • ร้านอาหาร Farm to table : ปัจจุบัน มีร้านอาหาร Farm to table มากมายที่นำวัตถุดิบสดตามฤดูกาลมาปรุงและให้ลูกค้าได้เลือกรับประทาน ซึ่งร้านอาหารเหล่านี้มักจะมีสวนเป็นของตัวเองหรือจัดซื้อจัดจ้างกับเกษตรกรโดยตรงโดยไม่ผ่านคนกลาง
  • ตลาดสด : การซื้อวัตถุดิบจากตลาดสดแทนที่การซื้อจากซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยและระบบการเกษตรที่ยั่งยืน
  • ปลูกผักสวนครัว : ผู้อ่านเองก็สามารถเริ่มปลูกผักสวนครัวในบ้านตัวเองได้เช่นกัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเกษตรและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยที่ไม่ต้องใช้เงินหรือลงทุนมากนักเมื่อเทียบกับการซื้อวัตถุดิบตามฤดูกาลจากตลาดสดหรือการเข้าร้านอาหาร Farm to table

เชฟต้น
สอนการทำอาหารไทยสไตล์โมเดิร์น

เรียนรู้เทคนิคการทำอาหารไทย จากเชฟระดับมิชลิน
เชฟต้น-ธิติฏฐ์กับมุมมองต่ออาหารไทยที่แตกต่างไปจากเดิม | IkonClass

บทสรุป

หวังว่าผู้อ่านจะได้ทำความเข้าใจมากขึ้นกับแนวคิดของ Farm to table ที่เป็นมากกว่าการกินอาหารคลีนเพื่อสุขภาพ แต่เป็นการคำนึงถึงกระบวนการการผลิตที่ยั่งยืนที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจรายย่อยและชาวเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในฐานะผู้ประกอบการและผู้บริโภค เราทุกคนมีความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้สูญเสียเกินสภาพฟื้นฟู สำหรับใครที่ ต้องการยกระดับการทำอาหารไทยและเรียนรู้การจัดหาวัตถุดิบที่ยั่งยืนจากเชฟมิชลินระดับประเทศ คุณสามารถเรียนได้แล้ววันนี้กับ เชฟต้น ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร ที่ IkonClass

บทความล่าสุด

บทเรียนของเรา