เคล็ดลับในการพัฒนาทักษะความคิดด้วยทฤษฎีหมวก 6 ใบ

Jun 30 / IkonClass Staff
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นทักษะสำคัญที่ไม่ว่าคุณจะทำงานในสายงานอาชีพใด ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้อยู่เสมอ หากเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์กับร่างกายของมนุษย์ ก็คงเปรียบเสมือนกับมัดกล้ามเนื้อ จำเป็นต้องออกกำลัง ฝึกฝนเพื่อที่จะทำให้สกิลตรงนี้แข็งแรงขึ้น วันนี้ IkonClass ขอนำเสนอ 9 เทคนิคดี ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นไอเดียและบูสต์ความสร้างสรรค์ของคุณ
สิ่งสำคัญเกี่ยวกับการแต่งหน้าสำหรับมือใหม่
เรียนกับที่สุดของวงการ

กำเนิดทฤษฎีหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)

ทฤษฎีหมวก 6 ใบเป็นแนวคิดที่พัฒนาขึ้นโดย Dr. Edward de Bono ซึ่งเขาเป็นจิตแพทย์ นักประดิษฐ์ นักเขียน และ ผู้ประกาศข่าวชาวมอลตา ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านความคิดสร้างสรรค์ เขาเสนอทฤษฎีหมวก 6 ใบขึ้นมาเพื่อช่วยให้คนทำงานตั้งแต่ระดับพนักงานรับจ้างไปจนถึงผู้บริหารสามารถคิดอย่างเป็นระบบและทำงานปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงมันยังช่วยให้พวกเขามองเห็นโอกาสใหม่ ๆ ในการประกอบธุรกิจ ได้เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น

วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบคือการที่เราคิดหาทางแก้ปัญหาจากต่างมุมมอง หรือเปรียบเสมือนการเลือกสวมหมวก ซึ่งหมวกแต่ละใบก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน

หมวก 6 ใบ มีอะไรบ้าง

1. หมวกสีขาว: ตัวแทนของการคิดอย่างยึดหลักข้อเท็จจริง 

หมวกสีขาวเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง โดยไม่มีตีความหรือให้ความเห็น หมวกสีขาวช่วยให้เรารับรู้ข้อมูลได้อย่างมีระเบียบ และทำให้เราเข้าใจถึงแก่นของสถานการณ์หรือปัญหาโดยไม่มีอะไรปรุงแต่ง

2. หมวกสีแดง: ตัวแทนของการคิดเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึก

หมวกสีแดงเกี่ยวข้องกับความรู้สึกและความคิดส่วนตัวของเรา เราสามารถแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และความคาดหวังของเราได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องอธิบายหรือสรุปตามข้อมูลที่มีอยู่

3. หมวกสีดำ: ตัวแทนของการวิเคราะห์เชิงตรรกะ

หมวกสีดำ หมายถึง ความคิดเชิงลบ ข้อด้อย อุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ การคิดโดยใช้หมวกสีดำช่วยให้เรามีการวิเคราะห์และคิดเชิงตรรกะ เพื่อพิจารณาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจและเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเปล่าโดยไม่จำเป็น

4. หมวกสีเหลือง: ตัวแทนของการมองโลกในแง่ดี

หมวกสีเหลืองเน้นการมองหาข้อดี คุณค่า จุดเด่น และโอกาสที่จะเป็นประโยชน์ในการเลือกทางเลือกต่าง ๆ หมวกสีเหลืองช่วยให้เราเห็นแง่บวก และช่วยให้เราพัฒนาตนเองโดยยึดหลักเหตุผลประกอบการตัดสินใจด้วย

5. หมวกสีเขียว: ตัวแทนของความคิดสร้างสรรค์

หมวกสีเขียวเป็นหมวกสำหรับการคิดอย่างสร้างสรรค์และการสร้างแนวคิดใหม่ ๆ เมื่อสวมหมวกสีเขียว ผู้สวมใส่สามารถคิดนอกกรอบได้ นำเสนอไอเดียใหม่ ๆ และค้นพบทางเลือกที่สร้างสรรค์ได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แปลกใหม่

6. หมวกสีฟ้า: ตัวแทนของการคิดอย่างเป็นขั้นตอนและการคิดรวบยอด

หมวกสีฟ้าช่วยให้เราสรุปผลและวิเคราะห์กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการตัดสินใจ โดยอาศัยการเรียนรู้และประสบการณ์ในการนำมาประกอบการตัดสินใจ เมื่อสวมหมวกสีฟ้า จึงจำเป็นที่จะต้องคิดอย่างมีระบบเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนในการประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน และดีที่สุด

เรียนกับที่สุดแห่งทุกวงการ

เรียนรู้ทุกเคล็ดลับและเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงของทุกวงการไทย
สิ่งสำคัญเกี่ยวกับการแต่งหน้าสำหรับมือใหม่

บทส่งท้าย

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจทฤษฎีหมวก 6 ใบ หรือ Six Thinking Hats มากขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยคิดและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้านมาก ๆ การลองสวมหมวกสีต่าง ๆ ช่วยให้เรามองปัญหาหรือสถานการณ์จากมุมมองที่แตกต่างกัน และช่วยให้เราคิดหาทางออกได้อย่างสร้างสรรค์ การใช้ทฤษฎีหมวก 6 ใบจะช่วยให้เราคิดด้วยมุมมองที่กว้างขึ้น และสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งทุกคนสามารถลองนำไปปรับใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในการทำงาน

บทความล่าสุด

ผู้สอนของ ikonclass

เรียนรู้จากไอคอนแนวหน้าของประเทศไทย

ผู้สอนของเราเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในวงการนับไม่ถ้วน ในบทเรียนของ IkonClass คุณจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้สอนที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อน

บทเรียนของเรา