วิธีการเขียนสุนทรพจน์ให้น่าประทับใจ

Jun 24 / IkonClass Staff
สุนทรพจน์เป็นเครื่องมือสำคัญในการถ่ายทอดความคิดและแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นในงานพิธี งานประชุม หรือการพูดในที่สาธารณะ การเขียนสุนทรพจน์ที่ดีต้องมีการวางแผนอย่างดี มีโครงสร้างที่ชัดเจน และใช้ภาษาที่เหมาะสม บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจหลักการเขียนสุนทรพจน์ และสามารถเขียนสุนทรพจน์ที่น่าประทับใจได้ด้วยตนเอง
สิ่งสำคัญเกี่ยวกับการแต่งหน้าสำหรับมือใหม่
เรียนกับที่สุดของวงการ

1. สุนทรพจน์คืออะไร?

คำว่า “สุนทร” แปลว่า ไพเราะ และคำว่า “พจน์” แปลว่าคำพูด เพราะฉะนั้นสุนทรพจน์ (Speech) ในที่นี้นั้น คือ บทพูดที่ถูกเรียบเรียงมาได้อย่างไพเราะ คมคายนั่นเอง สุนทรพจน์คือบทพูดที่ถูกเรียบเรียงไว้ล่วงหน้า จุดประสงค์ในการกล่าวสุนทรพจน์ก็เพื่อกล่าวในที่สาธารณะเพื่อถ่ายทอดข้อมูล ความคิดเห็น แรงบันดาลใจ หรือความรู้สึกให้ผู้ฟังเข้าใจ มีส่วนร่วมและคล้อยตาม สุนทรพจน์สามารถมีหลายรูปแบบ เช่น การกล่าวในงานพิธี การนำเสนอในที่ประชุม การกล่าวสุนทรพจน์ทางการเมือง หรือ ทางวิชาการ

2. โครงสร้างของสุนทรพจน์

การเขียนสุนทรพจน์ที่ดีควรมีโครงสร้างที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบคือ:
 • บทนำ (Introduction): เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงผู้พูดเป็นใคร กล่าวในโอกาสใด จากนั้นเริ่มต้นเข้าสู่เนื้อหาที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง อาจใช้คำถาม คำคม หรือเรื่องเล่าที่น่าสนใจ ดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง และบทนำควรมีความกระชับ ได้ใจความ ไม่ยาวเกินไป
 • เนื้อหา (Body): ในส่วนนี้จะเป็นเนื้อหาหลักของบทสุนทรพจน์ เนื้อหาในบทความส่วนนี้จะต้องอิงจากข้อเท็จจริง และเขียนในเชิงอธิบาย สามารถใช้คำอุปมาอุปไมยในการเพิ่มอรรถรสได้ และควรแบ่งเนื้อหาออกเป็นประเด็นย่อยๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและสนับสนุนหัวข้อหลัก ซึ่งส่วนของเนื้อหาทั้งหมดควรลื่นไหล มีความเชื่องโยง และสื่อความหมายไปในทิศทางเดียวกัน
 • บทสรุป (Conclusion): เทคนิคในการร่างบทสรุปของสุนทรพจน์คือทิ้งท้ายด้วยข้อความที่จับใจ สรุปเนื้อหาอย่างกระชับ หรือกล่าวเพื่อฝากข้อคิด เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ฟังคิดหรือคล้อยตามสิ่งที่คุณสื่อสารออกไป

3. วิธีการร่างสุนทรพจน์

การร่างสุนทรพจน์ควรมีขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการร่างสุนทรพจน์ที่ดีมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 • กำหนดวัตถุประสงค์: ทราบว่าคุณต้องการสื่ออะไรและให้ผู้ฟังรู้สึกอย่างไรหลังจากฟังสุนทรพจน์
 • รู้จักผู้ฟัง: เข้าใจผู้ฟังของคุณ เช่น อายุ วัฒนธรรม และความสนใจ เพื่อปรับเนื้อหาให้เหมาะสม
 • เขียนโครงร่าง: วางโครงสร้างเนื้อหาและจัดลำดับประเด็นที่ต้องการพูด
 • เพิ่มรายละเอียด: เติมข้อมูลและตัวอย่างที่สนับสนุนประเด็นหลัก
 • ฝึกฝนและปรับปรุง: ฝึกพูดและปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้เหมาะสมและมีความลื่นไหล

4. เทคนิคการเพิ่มความน่าสนใจให้บทสุนทรพจน์

 • ใช้เรื่องราวส่วนตัว: การเล่าเรื่องส่วนตัวจะช่วยสร้างความเชื่อมโยงกับผู้ฟัง ทำให้พวกเขารู้สึกมีส่วนร่วมและสนใจในเนื้อหามากขึ้น
 • ใช้ภาพและสื่อช่วย: การใช้ภาพประกอบหรือสื่อมัลติมีเดียสามารถเสริมสร้างความเข้าใจและความน่าสนใจในสุนทรพจน์
 • สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง: การตั้งคำถามหรือให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในบางช่วงของการพูดจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกมีส่วนร่วมและไม่เบื่อ

เรียนกับที่สุดแห่งทุกวงการ

เรียนรู้ทุกเคล็ดลับและเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงของทุกวงการไทย
สิ่งสำคัญเกี่ยวกับการแต่งหน้าสำหรับมือใหม่

บทสรุป

การเขียนสุนทรพจน์ที่ดีต้องมีการวางแผนและการเตรียมตัวที่ดี รู้จักผู้ฟังของคุณ วางโครงสร้างเนื้อหาให้มีระเบียบ ใช้ภาษาที่เรียบง่ายและชัดเจน และใช้เทคนิคการพูดที่มีประสิทธิภาพ การทำตามขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้สุนทรพจน์ของคุณน่าประทับใจและทรงพลังอย่างแท้จริง

หวังว่าบทความนี้จะเป็นแนวทางในการเขียนบทสุนทรพจน์ให้กับเพื่อน ๆ ได้ไม่มากก็น้อยนะคะ และหากใครต้องการอัปสกิลทักษะอื่น ๆ IkonClass ก็มีคลาสเรียนออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่คุณอาจสนใจไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพแฟชั่น การทำอาหารไทย การแต่งหน้า Illustration ไปจนถึงมายากลมาให้เพื่อน ๆ ได้เลือกเรียนกันด้วย คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างคลาสเรียนได้เลย

บทความล่าสุด

บทเรียนของเรา