เทคนิคในการเจรจาต่อรองให้ประสบผลสำเร็จ

Jun 26 / IkonClass Staff
การเจรจาต่อรองเป็นทักษะสำคัญที่ทุกคนควรมี ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันหรือในสถานการณ์ทางธุรกิจ การเจรจาต่อรองที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยให้เราได้สิ่งที่ต้องการ แต่ยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับคู่เจรจาอีกด้วย บทความนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง รวมถึงเทคนิคและกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งสำคัญเกี่ยวกับการแต่งหน้าสำหรับมือใหม่
เรียนกับที่สุดของวงการ

การเจรจาต่อรองคืออะไร (Negotiation)

การเจรจาต่อรองคือกระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มคนสองฝ่ายขึ้นไปทำการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาข้อตกลงที่ทุกฝ่ายพึงพอใจ การเจรจาต่อรองเกิดขึ้นได้ในหลายสถานการณ์ เช่น การเจรจาทางธุรกิจ การต่อรองราคา การทำสัญญา และการแก้ไขข้อขัดแย้ง

ขั้นตอนของการเจรจาต่อรอง

1. การเตรียมตัว (Preparation):

 • ศึกษาข้อมูล: รู้จักคู่เจรจาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ความต้องการ ข้อจำกัด และผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายต้องการ
 • ตั้งเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายและขอบเขตที่ยอมรับได้ รวมถึงตัวเลือกทางเลือก (BATNA - Best Alternative to a Negotiated Agreement)

2. การเริ่มต้น (Opening):

 • เปิดการเจรจา: เริ่มต้นด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแสดงความจริงใจในการหาข้อตกลง
 • แสดงข้อเสนอ: เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอของคุณอย่างชัดเจนและมีเหตุผล

3. การต่อรอง (Bargaining):

 • ฟังและถามคำถาม: ฟังความคิดเห็นของคู่เจรจาและถามคำถามเพื่อเข้าใจความต้องการและข้อกังวล
 • หาข้อเสนอที่สอดคล้อง: พยายามหาข้อเสนอที่เป็นไปได้และสอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองฝ่าย

4. การตกลง (Closing):

 • สรุปข้อตกลง: สรุปสิ่งที่ตกลงกันได้และยืนยันความเข้าใจที่ตรงกัน
 • ทำสัญญา: จัดทำเอกสารหรือสัญญาที่ชัดเจนเพื่อรับรองข้อตกลง

เทคนิคและกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง

 1. สร้างความเชื่อมั่น: ความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสำคัญในการเจรจา แสดงความมั่นใจในข้อมูลและข้อเสนอของคุณ
 2. ใช้การฟังอย่างตั้งใจ: การฟังอย่างตั้งใจช่วยให้เข้าใจความต้องการและข้อกังวลของคู่เจรจา ทำให้สามารถหาข้อตกลงที่สอดคล้องกันได้ง่ายขึ้น
 3. เตรียมตัวทางเลือก (BATNA): การมีตัวเลือกทางเลือกที่ดีทำให้คุณมีความมั่นใจในการเจรจาและไม่ต้องยอมรับข้อตกลงที่ไม่ดี
 4. การให้และรับ: การเจรจาที่ดีต้องมีการให้และรับ ทั้งสองฝ่ายต้องยอมรับข้อเสนอที่สมดุลและมีความพึงพอใจ

เรียนกับที่สุดแห่งทุกวงการ

เรียนรู้ทุกเคล็ดลับและเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงของทุกวงการไทย
สิ่งสำคัญเกี่ยวกับการแต่งหน้าสำหรับมือใหม่

บทสรุป

การเจรจาต่อรองเป็นทักษะที่ต้องการการฝึกฝนและการเตรียมตัวอย่างดี ความเข้าใจในกระบวนการและการใช้เทคนิคที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่เจรจา การเจรจาที่ดีไม่ใช่เพียงแค่การชนะเท่านั้น แต่ยังเป็นการหาข้อตกลงที่ทุกฝ่ายพึงพอใจและสามารถทำงานร่วมกันได้ในอนาคต

บทความล่าสุด

บทเรียนของเรา